Soul Burger

Order Now

Nhà hàng của chúng tôi định nghĩa nhạc soul, là bất kỳ loại nhạc nào có “Soul” hoặc “Soulful”, nhưng về cơ bản, hãy nghĩ James Brown, bạn biết đấy! Doin ’it

Menu

Vị trí

1st, 4 Phan Boi Chau St., Ben Thanh Ward, Dist. 1